Usluge

Od početnog koraka do završne faze u izgradnji ili prodaji nekretnine  potrebno je zadovoljiti mnogo zakonskih stavki, kao i elemenata struke. Da bi našim klijentima olakšali taj cjelokupni proces, Studio Basis nudi različite usluge poput projektiranja, ishodovanja potrebne dokumentacije, same izgradnje ili prodaje.

Projektiranje

Projektiranje je proces koji zahtjeva određene faze. Kada se odlučite za izgradnju objekta, potrebno je izraditi projektnu i izvedbenu dokumentaciju sa nacrtima.

Ukratko – prvi korak je idejni projekt koji je skup međusobno usklađenih dokumenata i nacrta radi osnovnih oblikovno-tehničkih rješenja građevine i smještaja na građevnoj čestici. Na temelju tog projekta izdaju se potrebne dokumentacijske dozvole. U skladu sa idejnim projektom izrađuje se glavni projekt koji je skup međusobno usklađenih projekata iz više struka – arhitektonski projekt, projekt elektrotehničkih i strojarskih instalacija, projekt konstrukcije, projekt zaštite od požara, projekt vodovoda i kanalizacije, projekt zaštite na radu te troškovnik projektiranih radova. Nakon glavnog projekta kreće se u izvedbeni projekt kojim se razrađuje tehničko rješenje definirano glavnim projektom.

Po završetku radova potrebno je donijeti i projekt izvedenog stanja u kojem je vidljiv izvedbeni projekt izgrađenog objekta. Studio Basis svojim klijentima nudi vođenje cjelokupnog procesa projektnih faza zadovoljavajući pri tome sve propisane zakone i standarde projektiranja. Naši dosadašnji uspješni projekti garantiraju kvalitetu, preciznost i povjerenje.

Ishodovanje dokumentacije

Uz izgradnju određenog objekta dolazi i obveza prikupljanja potrebne dokumentacije. Studio Basis svojim klijentima nudi uslugu ishodovanja sve potrebne dokumentacije:

 • projektna dokumentacija
 • odabir najpovoljnijeg geodeta (kvalitetom i cijenom) za potrebne geodetske poslove
 • rješenje o uvjetima građenja – dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade
 • lokacijska dozvola – preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta, a izdaje se na osnovu idejnog projekta
 • potvrda glavnog projekta – ova dozvola je potrebna za izdavanje građevinske dozvole   
 • građevinska dozvola – po primitku ove dozvole može se krenuti u gradnju, a izdaje ju Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
 • uporabna dozvola – dozvola kojom se može početi koristiti izgrađeni objekt

Izgradnja objekata

Studio Basis gradi svoje objekte vodeći se kvalitetom, poštivajući rokove, koristeći vlastitu mehanizaciju i tim stručnjaka. Kada krećemo u novi projekt, vodimo računa o zahtjevima klijenata te im omogućuje sudjelovanje u svim fazama rada, od nacrta pa do same izgradnje. 

Na sve naše objekte dajemo garanciju koja je temelj našeg dugogodišnjeg iskustva u građevinarstvu te korištenja najkvalitetnijih materijala pri izgradnji i opremanju objekata.

Projekti ''ključ u ruke''

Usluga “ključ u ruke” podrazumijeva da će Studio Basis za vas uspješno odraditi projekt izgradnje nekog objekta koji podrazumijeva: 

 • ishodovanje potrebne dokumentacije
 • kompletno razrađen projekt
 • detaljan troškovnik radova
 • izgradnju objekta te dozvole za korištenje objekta.

Među našim uslugama također nudimo i suradnju s projektantima. Već godinama surađujemo s renomiranim arhitektonskim biroom ”Prostor” u vlasništvu dipl. ing. arh. Nastje Alfier iza koje kao dokaz kvalitete i osjećaja za prostor stoje mnogobrojni izvedeni projekti privatnih i pravnih investitora.

Prodaja nekretnina

Pri kupnji našeg objekta možete biti sigurni da ste za svoju investiciju dobili najbolju kvalitetu.

Ishodujemo i pružamo vam uvid u projektnu dokumentaciju, 3D prikaz objekta te potpuni pristup svim fazama realizacije izvedbe radova. To znači da u svakom trenutku možete dobiti informaciju o urednosti izvođenja radova, ugrađenom materijalu kao i svim ostalim detaljima.

Pri gradnji isto tako imate priliku izraziti svoje želje kako bi vaš budući prostor u potpunosti odgovarao vašim željama i potrebama.

Iza svih svojih projekata stojimo dajući garanciju na njih jer je kvaliteta ono od čega nikada ne odstupamo.

Također, rado stojimo na raspolaganju za savjetovanje i informiranje vezano uz kupoprodaju vaše nekretnine.

Copyright © Studio Basis d.o.o.      Created with love by HoOpla komunikacije