Useful links

Ovdje možete pronaći korisne linkove koji će Vam pomoći da bi se osigurali kod kupnje ili prodaje nekretnine.

Državna upravna organizacija koja obavlja upravne i stručne poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije, te vodi brigu o informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava

Pregled zemljišnih knjiga

Geoportal zagrebačke infrastrukture prostornih podataka

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

Narodne novine su dioničko društvo koje se bavi trima djelatnostima: nakladništvom, tiskarstvom i trgovinom.

Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, od 2003. godine provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva - Uređena zemlja.

Copyright © Studio Basis d.o.o.      Created with love by HoOpla komunikacije